Язык
 

Діагностика

50.jpg

Ортопантомограма

Рентгенологічне дослідження в стоматології, або Ортопантомограма (OPG), також відома як «ортопанорама», «ортопантограма» та «панторекс» — панорамний рентгенівський знімок зубів, верхньої та нижньої щелепи.

Діагностика вроджених та набутих захворювань зубо-щелепної системи базується на використанні рентгенологічного методу дослідження. Вітчизняну медицину у значній мірі цікавлять питання та проблеми сучасної стоматології. Тому надзвичайно важливими для діагностики захворювань щелепно-лицевої ділянки є рентгенологічний метод. А деякі захворювання зубів, щелеп та слинних залоз надзвичайно важко діагностувати, не провівши рентгенологічного дослідження. Отже, рентгенологічна діагностика — важлива, можна сказати невід'ємна, частина процесу розпізнавання да диференціювання захворювань щелепно-лицевої ділянки.

Телерентгенографія

trg_ukr.jpg

Телерентгенографія (ТРГ) - рентгенографія, що виконується з великої відстані з метою отримання рентгенівського зображення, близького за розмірами до досліджуваного об'єкта. Телерентгенограма - це бічній або прямий знімок черепа і застосовується для цефалометрії - дуже точних вимірювань взаємин різних відділів лицьового черепа. За даними телерентгенограми аналізується правильність розташування верхньої та нижньої щелеп в просторі черепа, нахили зубів щодо основи черепа, а також проводиться оцінка м'яких тканин обличчя. Для телерентгенографії використовують апарати, що мають рентгенівські трубки високої потужності, що дозволяє скоротити витримку, зменшити динамічну нерізкість зображення і променеве навантаження. Апаратом для отримання ТРГ зазвичай є ортопантомограф, забезпечений цефалостатом, пристроєм для точного і відтвореного положення голови пацієнта. Звичайне положення при зйомці - стоячи, але для дітей і пацієнтів, яким важко стояти, знімок можна зробити з положення сидячи. ТРГ-дослідження знаходить широке застосування в ортодонтії. Дані телерентгенографії необхідні для встановлення ортодонтичного діагнозу і вибору правильного методу лікування. Телерентгенографія завжди проводиться до початку ортодонтичного лікування, і, іноді, за показаннями, в процесі або в кінці лікування. Також телерентгенографію застосовують при дослідженні серця, яке виконують в передній прямій проекції, рідше з метою діагностики деяких патологічних станів хребта, при плануванні променевої терапії, наприклад аденом гіпофіза, та ін.

Можливості

Зуби та щелепи містять значну кількість неорганічних речовин, зокрема карбонату кальцію, що дозволяє їм поглинати рентгенівські промені. Отже, зуби та щелепи володіють природною «позитивною» контрастністю. Слинні залози містять більше органічних речовин, тому природною контрастністю не володіють. Однак вони мають протоки, у які можна ввести рентгеноконтрастні речовини з метою їх візуалізації. Крім того, контрастні речовини можна вводити до порожнини скронево-нижньощелепного суглоба, норицевих ходів та до просвіту кровоносних та лімфатичних судин. Таким чином, рентгенологічне дослідження має велике значення для розпізнавання захворювань щелепно-лицевої ділянки. Воно дозволяє вивчити форму, величину та положення патологічних утворів, а також умови їх крово- та лімфопостачання. Використовуючи досягнення сучасної техніки, у ряді випадків використовують таку рентгенологічну методику, як комп'ютерна томографія. Крім того, для променевої діагностики патології щелепно-лицевої ділянки використовують медичну термографію, радіо-нуклідну діагностику та магнітно-резонансну томографію. Однак слід зауважити, що променева діагностика захворювань зубів, щелеп та слинних залоз може бути застосована лише у комплексі з клінічними, клініко-лабораторними та (у ряді випадків) гістологічними методами обстеження.

Встановлене в нашій клініці обладнання Sirona ORTHOPHOS XG 3D дозволяє здійснити найсучасніше, з найменшим ризиком опромінення, обстеження для встановлення діагнозу та проведення необхідних лікувальних заходів.